دانلود فایل با عنوان*الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت*

الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت|50684126|jyf|
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 149.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا 1 2 ارائهء يک در بهينه سازي ترکيبي 3 بهينه سازي ترکيبي شاخه اي از بهينه سازي در رياضيات کاربردي و علوم کامپيوتر است که بين هوش محاسباتي، رياضي و مهندسي نرم افزار، مشترک است.
الگوريتم هاي بهينه سازي ترکيبي، به اين ترتيب مساله را حل مي کنند که فضاي حالت را براي يافتن يک پيکربندي جستجو مي کنند که تابع هدف از پيش تعريف شده، روي متغيرهاي مساله را بهينه کند و در ضمن محدوديتهاي تعريف شده بين متغيرهاي مساله را هم نقض نکند. 4 5 6 Ant Colony Optimization الگوريتم هاي مورچه، سيستم هاي چندعامله اي هستند كه هر عامل، يك مورچه مصنوعي است.
الگوريتم هاي مورچه نمونه هاي موفقي از سيستم هاي هوش گروهي هستند و از TSP سنتي تا مسيريابي در شبكه هاي ارتباطي راه دور را دربرمي گيرند.
ايده : مورچه ها در مسير خود ماده شيميايي به نام فرومون ترشح مي كنند. وقتي سر دوراهي ( مسيركوتاهتر و طولاني تر ) قرار مي گيرند، براساس ميزان فرومون استشمام شده از هر مسير، يك انتخاب مسير احتمالي انجام مي دهند. به اين ترتيب احتمال انتخاب مسيرهاي داراي فرومون زياد، به تدريج افزايش مي يابد (اثر autocatalytic). 7 8 Ant Colony Optimization ديده مي شود كه بعد از يك فاز گذرا، اكثر مورچه ها كوتاهترين شاخه را انتخاب مي كنند و اين احتمال با افزايش تفاوت طول مسيرها، افزايش مي يابد. اين رفتار توسط نوعي ارتباط غير مستقيم به نام stigmergy به وسيله اصلاحات محلي در محيط، توضيح داده مي شود.
براي اجتناب از همگرايي سريع به مسيرهاي زيربهينه از مكانيزم تبخير (evaporation) استفاده مي شود. فراموش كردن (تبخير) باعث كاوش نواحي خوب جديد مي گردد.
9 10 11 1 2 4 3 3 5 2 2 4 3 12 α = 1 β= 5 ρ=0.5 13 تكرار اول
14 مقدار 12/1 به مقادير مربوط به يالهاي پيموده شده توسط هر مورچه اضافه مي شود.
برای يالهايي كه يكبار پيموده شده اند: Δτ = 0.08
برای يالهايي كه دوبار پيموده شده اند: Δτ = 0.17
15 Ant Colony Optimization روشهاي ACO فقط وقتي كه الگوريتم هاي كلاسيك نمي توانند به نحو موثري اعمال گردند، جالب توجهند مثل:
مسايل NP-hard كه بعد گراف فضاي حالت، نمايي است.
ويژگيهاي گراف مساله همزمان با فرايند بهينه سازي تغيير مي كند (وقتي نرخ تغيير هزينه ها افزايش مي يابد يا دانش مربوط به فرايند تغيير كاهش مي يابد، ACO مناسب تر مي شود)
معماري محاسباتي از لحاظ فضايي توزيع شده است. 16 Ant Colony Optimization به طور كلي سه نوع موازي سازي وجود دارد:
موازي سازي در سطح مورچه ها: NC گروه را درنظر مي گيرد كه هر كدام روي نمونه مساله مشابهي اجرا مي شوند.
موازي سازي در سطح داده : تقسيم مساله و حل هر كدام با يك گروه مورچه .
موازي سازي در سطح تابع: تبخير ، daemon و فعاليت مورچه ها، به طور همزمان انجام شوند. پایان 17...مطالب دیگر:
📗پاورپوینت آموزش تدریس فارسی اول ابتدایی-با هم بخوانیم خدای مهربان📗پاورپوینت آموزش تدریس حرف آ ا به کودکان کلاس اول ابتدایی📗پاورپوینت آموزش تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو📗پاورپوینت آموزش تدریس عدد 2📗پاورپوینت شکستگی و انواع آن📗پاورپوینت آموزش تدریس فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب📗پاورپوینت داروی استامینوفن📗پاورپوینت فیزیولوژی کبد📗پاورپوینت آموزش تدریس فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-بخش نگاره ها📗پاورپوینت بررسی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات شنوایی و تعادل📗پاورپوینت بهداشت در بلایا و سوانح 📗پاورپوینت در مورد پانکراتیک📗پاورپوینت مايعات و اكتروليت ها📗پاورپوینت مونیتورینگ بی هوشی📗پاورپوینت درباره اتیولوژی یا سبب شناسی📗پاورپوینت دارو درمانی بیماری قلبی- عروقی آنژین صدری📗پاورپوینت فیزیولوژی قلب: الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن📗پاورپوینت تاریخچه صنایع دستی📗پاورپوینت انواع سد و سرریز📗پاورپوینت آموزش تدریس نشانه ض فارسی اول ابتدایی📗پاورپوینت آشنايی با مقاله و مقاله نويسی📗پاورپوینت آموزش تدریس حرف لـ ل📗پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی📗پاورپوینت آموزش تدریس حرف خـ خ📗پاورپوینت آموزش تدریس درس 17 کتاب بخوانیم اول ابتدایی